Besarnya Muatan Elektron Pertama Kali Diselidiki Oleh Milikan Melalui Percobaan

By | 15 Agustus 2022

Besarnya Muatan Elektron Pertama Kali Diselidiki Oleh Milikan Melalui Percobaan.

 • 1.

  Zat-zat berikut ini yang termuat campuran heterogen adalah ….

  • A.

   Paduan air dan gula

  • B.

   Campuran air dan sirup

  • C.

   Fusi air dan rayuan halus

  • D.

   Campuran air dan garam

  • E.

   Paduan air dan minuman teh

 • 2.

  Pola peranan mantra guna-guna sisih n domestik permukaan pertanian ialah….

  • A.

   Rakitan sel mentari cak bagi menghasilkan energi

  • B.

   Penciptaan vaksin bikin kebobrokan menular

  • C.

   Penciptaan jenis obat tertentu bagi menyamai kelainan

  • D.

   Penciptaan mikroprosesor nan digunakan privat peralatan elektronik

  • E.

   Kreasi serabut buatan yang boleh meningkatkan hasil perladangan

 • 3.

  Zat-zat berikut ini yang tertulis campuran homogen merupakan ….

  • A.

   Sintesis desir halus dan kelikir

  • B.

   Senyawa air dan gula

  • C.

   Sintesis gula dan garam

  • D.

   Sintesis air dan patra rendang

  • E.

   Campuran tepung tajin dan air

 • 4.

  Relasi unsur-anasir yang sejenis disebut …..

  • A.

   Molekul unsure

  • B.

   Unsur senyawa

  • C.

   Zarah unsur

  • D.

   Sintesis

  • E.

   Fusi

 • 5.

  Sinar katode adalah elemen yang bermuatan negatif. Fakta nan mendukung kejadian tersebut yakni….

  • A.

   Massa elektron sangat kecil dan bergerak lurus

  • B.

   Dibelokkan maka dari itu wadah setrum merentang dagi negative

  • C.

   Dibelokkan maka dari itu medan elektrik menuju padanan kasatmata

  • D.

   Sifatnya tidak tergantung pada jenis katode yg digunakan

  • E.

   Adalah hasil pancaran dari sinar katode

 • 6.

  N partner elemen berikut nan memiliki besaran elektron valensi sama adalah…

  • A.

   7N dan 14Si

  • B.

   10Ne dan 19K

  • C.

   6C dan 15P

  • D.

   13Al dan 20Ca

  • E.

   😯 dan 16S

 • 7.

  Unsur berikut yang punya elektron valensi terkecil adalah ….

  • A.

   7P

  • B.

   9Q

  • C.

   10R

  • D.

   11S

  • E.

   18T

 • 8.

  Majemuk cermin atom seumpama berikut :Rang 2 yakni pola atom yang dikemukakan maka itu…

  • A.

   J. J. Thomson

  • B.

   Niles Bohr

  • C.

   John Dalton

  • D.

   Rutherford

  • E.

   Schrodinger

 • 9.

  Ion X2

  +

  n kepunyaan 10 elektron dan 9 neutron.  Nomor atom elemen X merupakan . . . .

  • A.

   2

  • B.

   6

  • C.

   8

  • D.

   10

  • E.

   12

 • 10.

  Diketahui nomor anasir atom X = 16 dan nomor konglomerasi 33.  Maka kerumahtanggaan ion X2–

  terdapat . . . .

  • A.

   16 proton, 14 elektron dan 17 neutron

  • B.

   16 proton, 16 elektron dan 15 neutron

  • C.

   16 proton, 18 elektron dan 16 neutron

  • D.

   16 proton, 18 elektron dan 17 neutron

  • E.

   14 proton, 16 elektron dan 17 neutron

 • 11.

  Sebuah molekul terdiri berpangkal 3 proton, 3 elektron dan 2 neutron.  Notasi yang bermartabat bikin zarah tersebut yaitu . . . . .A,
  2X3

  C.
  2X4                     E.
  3X5B.  3X2

  D.
  2X5

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  • E.

   E

 • 12.

  Jumlah maksimum elektron nan boleh menempati indra peraba O  merupakan . . . .

  • A.

   8

  • B.

   10

  • C.

   16

  • D.

   32

  • E.

   50

 • 13.

  Elemen pelaksana inti unsur adalah . . .

  • A.

   Proton

  • B.

   Neutron

  • C.

   Proton dan neutron

  • D.

   Proton, elektron, dan neutron

  • E.

   Neutron dan elektron

 • 14.

  Perhatikan Tabel berikut ini :AtomJumlah protonJumlah elektronJumlah neutronK777L788M888N889Pasangan yang yaitu isotop ialah anasir-aatom….

  • A.

   K dan Ufuk

  • B.

   K dan M

  • C.

   L dan M

  • D.

   L dan Cakrawala

  • E.

   M dan Tepi langit

 • 15.

  Partikel yaitu penggalan terkecil berasal satu benda yang lain dapat dibagi kembali. Pendapat tersebut bermula berasal….

  • A.

   John Dalton

  • B.

   JJ. Thomson

  • C.

   Neils Bohr

  • D.

   Ernest Rutherford

  • E.

   Max Plank

 • 16.

  Besarnya bahara elektron pertama mana tahu diselidiki oleh Milikan menerobos percobaan…..

  • A.

   Tetes minyak

  • B.

   Hamburan sorot alfa

  • C.

   Semarak katode

  • D.

   Semarak kanal

  • E.

   Sinar X

 • 17.

  Elektron ditemukan maka dari itu….

  • A.

   J.J. Thomson

  • B.

   Henry Becquerel

  • C.

   R.A. Milikan

  • D.

   E. Rutherford

  • E.

   J. Chadwick

 • 18.

  Kehampaan teori Rutherford diperoleh fakta bahwa sebagian osean kirana alfa yang dihamburkan sreg lempeng tipis emas diteruskan. Berdasarkan fakta tersebut boleh disimpulkan bahwa…..

  • A.

   Sebagian besar elemen merupakan ruang zero

  • B.

   Zarah mudah ditembus maka terbit itu semarak alfa yang dihamburkan kepadanya

  • C.

   Di intern inti atom terdapat partikel yang bermuatan faktual

  • D.

   Atom n nasib baik inti berwujud yang tinggal kecil

  • E.

   Jarak antara elektron dan inti unsur lalu jauh

 • 19.

  Elektron anak bungsu unsur X dengan nomor molekul 47 berlimpah pada ganjaran kuantum…

  • A.

   Lengkung langit=4,l=2,m=+2,s=+1/2

  • B.

   N=5,l=0,m=0 ,s=+1/2

  • C.

   Cakrawala=5,l=0,m=0 ,s=-1/2

  • D.

   N=4,l=2,m=-2,s=+1/2

  • E.

   Horizon=4,l=2,m=+2,s=-1/2

 • 20.

  Unsur X yang mempunyai proton 33 dan netron 42 terwalak lega golongan dan perioda…

  • A.

   VA dan 4

  • B.

   VIA dan 4

  • C.

   VB dan 4

  • D.

   IVA dan 5

  • E.

   VB dan 5

 • 21.

  Satu anasir falak domestik sistem berkala terletak puas golongan IIA periode 5, maka jumlah elektron yang dimiliki atom tersebut yakni…

  • A.

   16

  • B.

   22

  • C.

   26

  • D.

   34

  • E.

   38

 • 22.

  Takdirnya nomor zarah Mn = 25, konfigurasi elektron yang bermoral untuk ion Mn4+

  ialah…..A. [Ar]4s2

  3d5

  C. [Ar]4s1

  3d2

  E. [Ar]4s

  3d3B. [Ar]4s2

  3d4

  D. [Ar]3d7

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  • E.

   E

 • 23.

  Diketahui keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsurr X adalah  horizon=3; l=1, m=0, s= – ½. Nomor atom zarah tersebut yaitu……

  • A.

   17

  • B.

   19

  • C.

   22

  • D.

   29

  • E.

   35

 • 24.

  Salah suatu gerombolan triade Dobereiner ialah Li, Na, K. Tentukan massa atom Na, jika diketahui konglomerat partikel Li = 7, dan K = 39……

  • A.

   7

  • B.

   23

  • C.

   32

  • D.

   39

  • E.

   46

 • 25.

  Sistem periodik Mendeleev disusun berdasarkan . . . .

  • A.

   Konfigurasi elektron

  • B.

   Komposit molekul relatif dan kemiripan sifat

  • C.

   Ekualitas adat

  • D.

   Nomor molekul dan kemiripan aturan

  • E.

   Massa unsur relative

Baca juga:   Contoh Soal Fungsi Komposisi Beserta Jawabannya

Source: https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=remidi-semester-ganjil-kimia-x-ipa-1-2

Besarnya Muatan Elektron Pertama Kali Diselidiki Oleh Milikan Melalui Percobaan

Source: https://duuwi.com/82801/besarnya-muatan-elektron-pertama-kali-diselidiki-oleh-milikan-melalui-percobaan.html