Home  »  Edukasi   »   Contoh Pupujian Muji Ka Gusti Allah

Contoh Pupujian Muji Ka Gusti Allah

By | 11 Agustus 2022

Contoh Pupujian Muji Ka Gusti Allah.

Teladan PUPUJIAN SUNDA

CONTOH PUPUJIAN SUNDA

Assalamualaikum wr wb
Terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini.
Selamat hinggap di
bahasasunda.id
. Perkenalkan blog ini berisi materi-materi pelajaran bahasa Sunda yang disuguhkan dalam media audio-optis untuk memberikan kesan belajar nan menyenangkan, mudah dipahami, dan menerimakan banyak kabar hijau kepada pengunjung.

Tak hanya blog saja,
bahasasunda.id
pun memiliki youtube channel, yang berilmu video-video edukasi mengenai pembelajaran bahasa Sunda. Kalian bisa kunjungi youtube channel dengan klik link di bawah ini.
www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale

Jika ada pertanyaan seputar
Cermin PUPUJIAN SUNDA
nan terbatas dipahami, Kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di sumber akar, nantinya akan admin jawab satu persatu.

Semoga dengan adanya blog ini dapat memberikan khasiat bagi kalian semua.

Selamat berlatih
CONTOH PUPUJIAN SUNDA

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GWoQJlse8f0[/embedyt]


Abstrak PUPUJIAN SUNDA


IBADAH Ulat mago TELAT

Eling sadayana umat
muslimin sareng muslimat
hayu énggal geura sholat
ibadah téh kelakuan telat

bisina kaburu paéh
sabab udang lakukan paéh
vitalitas dicabut ku almalik
sadaya gé untuk paéh

karasa keur sakarat
hanjakal kaliwat-liwat
lamun saingan sholat sholat
ibadah téh ulah telat

kaduhung ka gusti agung
teu nyembah ka gusti agung
dina kiamat ku kliyengan
akibatna sholat embung

gusti agung maha kudus
abdi badé pasrah diri
mugi gusti kersa nampi
amal sareng ibadah abdi


Eling-eling Umat

Eling-eling umat
Muslimin muslimat
Hayu urang
berjama’ah
shalat maghrib
éstu kawajiban
udang keur hirup di dunya
kanggo pibekeleun
Ebi jaga di akherat
dua desimal sapta

kodrat

nu
berjama’ah


meskipun sorangan
hiji gé mun bener fatihah


Kakuping kritik adzan

Kakuping suara minor adzan
Di masjid ti katebihan
Singhoréng teh ngawartosan
Ngajak solat babarengan
Ulah sok solat di imah
Salagi aya bandarsah mah
Pribumi atawa sémah
hayu urang berjama’ah

Baca juga:   Kerukunan Di Rumah Selalu Terjaga Bila Aku


Nabi udang Sadayana

Nabi udang rebon saréréa
Kayang Nabi fulanah mulya
Muhammad jenengannana
Arab kurés nya bangsana
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeub di Mekah
Wengi senén hawar gajah

Medal

Nabi akhir jaman
Pisan-pisan ka anéhan
Sesembahan nasion sétan
Kabéh pada raruksakan
Istal kadar taunna
Panca ratus cariosna
Sapta puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna.


CONTOH PUPUJIAN SUNDA

Kanjeng Nabi

Gusti urang sadayana
Kangjeng Utusan tuhan anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah
Rabi’ul Tadinya sasihna
terlepas kaduabelasna
April wulan Maséhina
tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan tauna
panca ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya sperma ngempur
di bumina hurung mancur


Terlalah

taya kokotoran
orok lir kénging nyepitan
soca lir kénging nyipatan
sarta harum seuseungitan

Keur opat taun yuswana
diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahna

Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana
ngeusikeun kana manahna
élmu hikmat sapinuhna

Tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui
sarta teu ngaraos nyeri
dilap ku hotaman utusan tuhan

Nuju tanggal tujuh likur
wulan Rajab nu kacatur
nurut kaol si fulan mashur
Kangjeng Nabi téh disaur

Dipapag ku Malaikat
nyandak

burok

nu kasebat
leumpangna téh cara kilat
tungganganeun Nabi angkat

Ti Mekah ka Bétal Makdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu katawis
kersana Gusti nu wacis

Ti Bétal Makdis terasna
naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna
ka langit Nabi sumpingna

Tujuh langit sadayana
jeung

Arasy

nu pangluhurna
disumpingan sadayana
katut suralaya narakana

Kangjeng Nabi ditimbalan
ku Gusti nu aturan Rahman
anjeuna kudu netepan
salat muji ka Pangéran

Kabéh jalma anu iman
sami pada kawajiban
salat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan

Baca juga:   Tusuk Hias Untuk Membuat Kerajinan Kristik Disebut Dengan

Salat éta minangkana
dina agama tihangna
jalma nu luput salatna
maujud rubuh agamana


Bagaimana??? Penjelasan tentang materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian dapat memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai

Lengkap PUPUJIAN SUNDA

lainnya sebagaimana di dasar ini:

LINK MATERI & CONTO PUPUJIAN SUNDA
https://bahasasunda.id/arketipe-pupujian-ibadah-ulat-telat/


LINK MATERI & CONTO PUPUJIAN SUNDA
https://bahasasunda.id/pupujian-sunda/


jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, jangan pangling buat dukung blog ini dengan kaidah
like,
comment, dan
share
ke n antipoda-teman kalian.
Mari kita setara-sebanding pulang ingatan blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan menerimakan banyak aji-aji nan bermanfaat bikin kalian semua.
Terimakasih


BAHASASUNDA.IDGOOGLE TRANSLATE
Abstrak PUPUJIAN BAHASA SUNDA

Konseptual Sanjungan BAHASA SUNDA
PENYEMBAHAN CARA TERLAMBAT
Ingat semua individu
Muslim dan wanita Orang islam
silakan segera berdoa
Ibadah belum tersisa

bisina lolos bermula kematian
karena kita akan antap
jiwa yang kehilangan sang pencipta
semuanya akan senyap

merasa sekarat
sayangnya iteratif barangkali
sekiranya kamu sembahyang
Ibadah belum terlambat

pertobatan kepada dewa agung
jangan menyembah tuhan yang agung
pada hari yaumul karena kegelisahan
alhasil takbir bendungan

CONTOH PUPUJIAN BAHASA SUNDA

yang mahakuasa yang agung itu suci
Saya akan menyerah
semoga tuhan doyan menerimanya
darmabakti dan ibadah saya
Kesadaran Rakyat
Kesadaran rakyat
Muslimin muslimat
Ayo salat maghrib berjamaah
éstu kawajiban
kita atma di dunia
untuk pibekeleun
Kami akan mengurus akhirat
dua desimal tujuh
memberi sanjungan kepada jemaat
jika sendiri
suatu akan benar-sopan fatihah
Saya mendengar panggilan untuk sembahyang
Saya mendengar panggilan lakukan berdoa
Di masjid dari jauh
Singhoreng memberi tahu
Ajaklah doa bersama
Jangan selalu berdoa di apartemen
Sepanjang masih suka-suka langgar saya
Pribumi atau tamu
silakan kita berjamaah
Semua Nabi
Nabi yaitu segalanya
Kehendak Nabi adalah indah
Muhammad adalah namanya
Orang Arab adalah bangsanya
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Lahir di Mekah
Senin malam musim gajah
Medali Nabi Yaumul
Dahulu aneh
Penyembahan bangsa roh jahat
Semuanya busuk
Ari kuantitas tahun
Panca ratus cario
Sapta puluh tambahan
Dan pecah kepala.
Kanjeng Nabi
Almalik kita semua
Kangjeng Nabi itu mulia
Muhammad bernama
Al-Qur’an Arab yaitu bangsanya

Baca juga:   Ini Yang Bukan Merupakan Fungsi Hidung Dalam Proses Pernapasan Adalah

Ibuna Siti Aminah
ayah mulai sejak Sayid Abdullah
lahir di Mekah
Senin malam Tahun gajah
Rabi’ul Semula sasihna
tanggal dua belas
Bulan April
tanggal kedua puluh

Ari jumlah tahun
lima dupa cariosna
tujuh desimal tambahan
dan dari pembesar

Siti Aminah misaur
detik lahir dicampur
menyibuk panah air mani tempur
di marcapada terdengar air mancur

Enggak ada geladir
bayi lir untuk mencubit
mata mereka kerjakan menggigit
dan harum

Lakukan usia empat tahun
menerangkan manahna
Nabi membelah dadanya
Para malaikat dikalahkan

Gabriel adalah bandingan keduanya
Namanya Mikail
isi itu padanya
guna-guna mumbung

Kemudian dada Kangjeng Nabi
cepat dilipat lagi
dan itu tidak remai
dihapus oleh hotaman nabi

Ini dua desimal tujuh
Bulan Rajab bineka
menurut kaol nan terkenal
Kangjeng Rasul terjawab

Disambut oleh Malaikat
ambillah kerusakan
Berjalan adalah mandu kurat
mengendarai gondola Nabi

Dari Mekah ke Bétal Makdis
jangan gunakan lama antara
maka itu cucu adam-manusia yang tidak melewati batas
kehendak Sang pencipta

Berusul Bétal Makdis lalu
mendaki tangga rekannya
laksa’raj téa kasebatna
ke surga Nabi datang

Tujuh langit semuanya
dan Tahta tertinggi
disajikan semua
dan suwargaloka narakana

Kangjeng Nabi dipanggil
oleh Tuhan sifat Rahman
ia harus menetap
Puji Yang mahakuasa

Semua orang berkepastian
sami akan halnya kewajiban
Saladnya panca adegan
tidak memendek

Salad adalah sebagai
dalam agama tihangna
mereka nan melewatkan shalat
keruntuhan agama nan riil

Contoh Pupujian Muji Ka Gusti Allah

Source: https://bahasasunda.id/contoh-pupujian-ibadah-ulat-telat/