Gawea Tuladha Ukara Carita Nganggo Basa Krama 5 Wae

By | 13 Agustus 2022

Gawea Tuladha Ukara Carita Nganggo Basa Krama 5 Wae.mathematicsp
mathematicsp

Transendental kalimat Carita menggunakan bahasa Krama 5 kata.Jawa..✓ By : mathematicsp

Basa Jawa ngoko kalis ini rata-rata yang sayang banget dipakai oleh masyarakat jawa bagi berkomunikasi dalam peristiwa leha-leha, siapa sambil merokok dan bercengkrama dengan serikat dagang. Contohnya merupakan sebagai berikut. 1. Ngendi omahmu, segala apa isih ing cedhake boleh jadi Brantas kae? 2. Mugo-mgo mengko sore ora udan. 3. Kemasan Ronaldo ora sida lunga menyang Bondowoso. 4. Mangkubumi Gajahmada tansah mikirake negara Majapahit. 5. Klambiku sing putih katut digawa Cangkang Sengguruh. Itulah tuladha ukara ngoko ceria.

Gawea tuladha ukara kang nganggo basa krama alus telu bae!Wangsulan:

Tuladha

basa krama alus

:

  1. Panjenengan sampun dhahar punapa dereng, Sampul?
  2. Bu, bapak tindak dhateng Semarang kaliyan sinten?
  3. Panjenengan badhe sowan wonten daleme Simbah wonten prekawis punapa, Bu?

—————-#—————-

Jangan pangling komentar & sarannya

Email:

Kunjungi terus:masdayat.pukat OK! 😁

1.Tuladha ukara basa krama alus :

– Mbah kakung midhangetaken siyaran rupe wacucal – Pakdhe tindak dhateng Tawangmangu nitih bis – Ibu saweg dhahar sekul goreng

– Simbah saweg sare

2.Tuladha ukara basa ngoko alus :

– Mbah kakung midhangetaken siyaran wayang patung jangat – Pakdhe tindak neng Tawangmangu numpak bis – Eyang pun dhahar sega goreng

– Simbah lagi sare

3.Tuladha ukara basa krama polos :

– Mbah kakung mirengaken siyaran wayang golek kulit – Pakdhe kesah dhateng Tawangmangu nitih bis – Yanti saweg nedha sekul rendang

–  Simbah saweg tilem

4.Tuladha ukara basa ngoko zakiah :

– Mbah kakung ngrungokake siyaran wayang jangat – Pakdhe lunga neng Tawangmangu numpak bis – Aku sekali lagi mangan sega goreng

Baca juga:   Memasukkan Tangan Ke Kantong Celana Sebelum Dilipat Berfungsi Agar Celana

– Simbah juga turu

Klik Lakukan Melihat Jawaban

#Jawaban di bawah ini, dapat saja salah karena sang penjawab bisa saja bukan ahli kerumahtanggaan cak bertanya tersebut. Pastikan berburu jawaban berusul plural rupa sumur terpercaya, sebelum mengklaim jawaban tersebut yaitu benar. Selamat Belajar..#

Answered by AyuWigatiSNRPS on Wed, 15 Jun 2022 12:03:30 +0700 with category B. Daerah and was viewed by 345 other users

1) Saben dinten simbah kulo tindak teng sabin2) Bapake kula teng dalem nembe dhahar3) kula ajeng tindak teng peken4) Adik nembe sinau kaleh kula5) Ibuk sampun siram sonten niki

Baca Sekali lagi: Coba Buat rang ilustrasi berdasarkan kisahan yang beliau buat!​

en.dhafi.link Adalah Website Kesimpulan dari forum kongkalikong menanya jawab online dengan pembahasan seputar pendidikan di indonesia secara masyarakat. website ini percuma 100% tak dipungut biaya sepeserpun untuk para siswa di seluruh indonesia. saya mohon pembelajaran ini dapat bermanfaat kerjakan para peserta yang menengah mencari jawaban pecah segala soal di sekolah. Terima Hadiah Sudah Menyekar, Semoga sehat pelahap.Kepentingan ingkang Gijil lan Rembig yaiku​Jelasna piwulang kang ana ing sajak Gundhul Pacul, Padhang Rembulan, Mentog-menthog, Ilir-Ilir, Suwe Ora Jamu, Kodhok Ngorek ​B. Ukara-ukara ing ngisor iki tulisen nganggo fonem Jawa. 1. Rama tindak dhateng Surakarta. 2. Dewi tuku sentral, sepatu, lan tas. 3. Aku nandur kembang …


anggrek, kanthil, lan ros. 4. Ibu blanja sayuran ing pasar. 5. Adhik sinau maca, peso aku sinau nembang.minta yanv bisa jawab​
Tulis 10 Keunggulan Pahlawan dan radiks kotanya…ingat tera orang keunggulan.kota depannya menunggangi lambang bunyi murda..bagi bsok​

Baca juga:   Sel Yang Intinya Memiliki Selaput Atau Membran Inti Disebut1.gawe crita cerita binatang 2.gawe dialog temperatur Karo murid (suhu ne Anggo basa Jawa trs pelajar e Anggo basa Krama )Tulisen nganggo huruf latinmohon bantuannya kak​ukara ing ngisor iki owahana dadi basa krama alus! ” bapak ora gelem mangan sega amarga pun lara weteng, geleme mung mangan bubur beras bae “tolong j …


awab dengan bermartabat ya kak, soalnya kemudian hari dikumpulkan ​
Berkenaan dengan bahasa juga jangga jawi ratu ali Haji (1809-1873) ufuk domestik bukunya bustan katibin (taman tulisan) lega hariTolong Tolong ya yg bisa Bahasa SundaTolong Bantu ya yg bisa Bahasa SundaRamawijaya ngumbara kaliyan Dewi Sinta tulisen nganggo fonem Jawa!! ​Jieun kalimah tina kecap-kecap. 1. kacamatan 2. kalaparan 3. kabeurangan 4, kabiasaan 5. kaperluan 6.kaolahan 7,kasarean8. kanyataan 9. kakuatan 10. k …


aulinan​
gawena pacelathon tema budaya ​tolong sokong cak bagi kalimat bahasa Sunda, bersumber kata “Ka Dupak”, terimakasi banyak! ​pupuh kinanthi kalebu perangane pupuh Kang ono ing kawul wulangreh pupuh kinanthi yaiku​tolong kak besok di kumpulkan​Gawea ringkesan materi tentang prastawa budaya lan syair sinom​25. Ing ngisor iki kang ora klebu deskripsi pawongan yaiku ….​coba nulisa pitakon teks wawancara 5w+1h babagan “limbah anorganik”. pitakon kasebut katulis saupama awakmu ngadakake konsultasi karo gurumu ing sekola …


han!
Ngaweo crita saka kedadeyan biyen. Titel bebas. Bahasa Jawa ( Sokong di jawab sekarang bokong perian dikumpulkan masa ini )​

Gawea Tuladha Ukara Carita Nganggo Basa Krama 5 Wae

Source: https://duuwi.com/56810/gawea-tuladha-ukara-carita-nganggo-basa-krama-5-wae.html