Pembakaran Bahan Bakar Merupakan Penyumbang Terbesar Gas

By | 11 Agustus 2022

Pembakaran Bahan Bakar Merupakan Penyumbang Terbesar Gas.

LATIHAN SOAL XI IPA SMK


SEMESTER GASAL


1.Pernyataan berikut sesuai dengan definisi limbah,
kecuali


a.Bulan-bulanan gusuran manusia


b.Tidak menimbulkan masalah apabila dikelola dengan baik


c.Bisa membahayakan lingkungan bila jumlahnya melebihi baku dur lingkungan


d.Sisa hasil kegiatan hamba allah


e.Mangsa berbahaya yang harus dimusnahkan


2.Limbah nan berasal berpokok makhluk hidup disebut….


a.Limbah organik
c. limbah padat


b.Limbah anorganik


d. limbah asap


c.Limbah cair3.Berikut ini nan merupakan konseptual limbah anorganik adalah…


a.Kotoran hewan
c. kangsa palagan


b.Minyak lepasan pakai
d. kulit buah


c.Alat peraba biji kemaluan


4.Limbah rumah tinggi begitu juga air detergen dan air tinja merupakan konseptual limbah….


a.Limbah cair domestic


c. limbah hujan angin


b.Limbah hancuran industry
d. limbah berbahaya


c.Sendang

5.Limbah domestic, limbah industry, limbah perladangan, dan limbah pertambangan adalah pengelompokkan limbah berdasarkan…


a.Diversifikasi senyawa


c. wujud


b.Perigi


d. limbah B3


c.Sifat6.Limbah berikut nan tak dapat didaur ulang adalah…


a.Plastic


c. jamur


b.Plano

d. ferum


c.Kain7.Berikut ini yang
tidak
merupakan gas berbahaya untuk orang ialah…


a.NH3

b. CO
c. CO2

d. O2

e. NO2


8.Model limbah berwujud gas yang tidak berwarna tapi
beraroma tajam adalah….


a.CO2

b. NO2

c. Ozon2

d. SO2

e.

CO


9.Besi berat merupakan contoh limbah yang banyak dihasilkan makanya aktivitas….


a.Rumah tinggi
c. industri


b.Pertanian


d. perkebunan


c.Restoran10.Limbah B3 adalah limbah yang mengandung zat-zat berikut, kecuali….


a.Mudah meledak
c. mudah berubah


b.Pengoksidasi
d. reaktif


c.Mudah gosong11.Limbah B3 yang mengandung zat atau incaran yang berkarakter teratogenik, yang artinya….


a.Menyebabkan sedikit embrio
c. menyebabkan alih tugas


b.Menyebabkan tumor


d. menyebabkan kanker

Baca juga:   Olahraga Yang Menyerupai Cabang Olahraga Lari Adalah


c.Menyebabkan infeksi12.Suatu zat atau bahan boleh dikelompokkan mudah meledak, apabila dapat menghasilkan tabun atau letup lega suhu….


a.25
ozonC


c. 100
udara murniC


b.60
udara murniC


d. 50
ozonC


c.140oC


13.Berikut ini adalah kebiasaan limbah mudah terbakar, kecuali….


a.Bersifat oksidatif
c. bila dihinggapi gesekan


b.Mengandung alkohol


d. berwatak asam dan basa


c.Menyebabkan mortalitas


14.Salah suatu rasam berpangkal limbah B3 yang termasuk limbah korosif merupakan….


a.Mengiritasi kulit
c. dapat meledak


b.Mengandung ph lebih dari 2


d. menyebabkan kematian


c.Mudah terbakar15.Berikut ini yang termasuk limbah berwatak korosif adalah….


a.Asam asetat pekat


c. ammonia


b.Alcohold. CO2


c.CO


16.Gas nan dapat menjadi polutan awan dengan ciri tidak bercelup dan berbau kuat adalah….


a.Ozon


b.Karbonium monoksida


c.Sulfur oksida


d.Nitrogen dioksida


e.Karbon dioksida


17.Karbonium dioksida yang terdapat di muka bumi terutama mulai sejak berpunca….


a.Fotosintesis dan respirasi


b.Fotosintesis dan pembusukan


c.Respirasi dan peragian


d.Respirasi dan pembakaran


e.Asimilasi, fermentasi, dan pembakaran


18.…..merupakan contoh terbit polutan primer, karena merupakan hasil pembakaran.


a.Karbon monoksida


b.Formaldehid


c.Oksigen


d.Asam nitrat


e.Sulfur trioksida


19.Contoh polutan di air yang dapat menstimulasi pertumbuhan algae merupakan….


a.Fosfat


b.DDT


c.Arsenic


d.Timbale


e.Welirang


20.Kebisingan kontinyu yakni kebisingan nan datangnya….


a.Tidak terus menerus tapi tidak beraturan


b.Terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama


c.Terus menerus intern waktu nan pas ringkas


d.Sahaja sekejap, kemudian hilang


e.Tetapi selincam, kemungkinan akan terulang kembali


21.Contoh kebisingan yang besarnya
+
70 dB merupakan….


a.Kritik konversasi normal


b.Celaan sirine


c.Suara orang berteriak


d.Suara miring mesin pabrik


e.Suara halilintar


22.Petani menggunakan racun serangga buat membasmi….


a.Rabuk


b.Wereng


c.Tikus


d.Cacing


e.Rumput

Baca juga:   Sebutkan Macam Macam Pencak Silat Berdasarkan Fungsinya


23.Komplet polutan bahan anorganik antara tak….


a.Timbale dan merkuri


b.Tisu dan plano


c.Daun cengkar dan kulit biji pelir


d.Pestisida dan minyak


e.Deterjen dan serat


24.Polutan dari mileu kerja industry yang dapat menyebabkan terjadinya pengotoran gegana antara lain….


a.Asbes, DDT, Timbal


b.Nitar, sulfur, karbon monoksida


c.Nitrogen oksida, karbon dioksida, sulfur oksida


d.Karbon monoksida, hydrogen sulfat, nitrogen


e.Asbes, karbondioksida, hydrogen


25.Agar tanaman dapat utmbuh dengan baik, petani menunggangi….lakukan membasmi jamur yang bersemi di tumbuhan.


a.Insektisida


b.Pestisida


c.Herbisida


d.Fungisida


e.Hamasida


26.Abstrak polusi udara yang berasal dari sumber alami yaitu….


a.Asap industri


b.Gunung letup


c.Bakaran sampah


d.Fotosintesis


e.Cahaya matahari


27.Pembakaran bahan bakar adalah penyumbang terbesar gas…bagi marcapada kita.


a.Karbonium monoksida


b.Ammonia


c.Oksigen


d.Nitrogen


e.Belerang


28.Berikut adalah sumber-sumber nan mana tahu menghasilkan polutan berupa timbale, kecuali….


a.Kegiatan pertanian


b.Mobil


c.Pembuatan plano


d.Peleburan timbale


e.Motor


29.Peningkatan pemusatan CO2
di atmosfer momen ini sebagian segara merupakan hasil bermula peningkatan….


a.Penyerapan radiasi inframerah nan enggak baik


b.Penanaman pokok kayu disekitar rumah


c.Pembakaran alamat bakar batubara dan kayu


d.Respirasi letusan penghuni


e.Suhu di bidang dunia


30.Berikut merupakan contoh sampah padat yang seringkali menumpuk lakukan waktu yang lama karena susah terurai, kecuali….


a.Reja


b.Plastic


c.Beling


d.Sisa makanan


e.Logam


31.Kamil polutan yang umum dihasilkan oleh lingkungan perkebunan adalah….


a.Merkuri dan zat radioaktif


b.Nitrogen dan patra


c.Klorin dan welirang dioksida


d.Fosfor dan nitrogen


e.Hidrokarbon dan fosfor


32.Berikut ini yang merupakan penanda jasmani polusi udara adalah….


a.Rasa


b.Tekstur


c.pH


d.bau


e.keberadaan lumut kerak


33.Komponen berikut dapat dijadikan indeks bagi polusi petak, kecuali….


a.Cacing kapling


b.Salinitas


c.Warna


d.Kandungan fosfor

Baca juga:   Apa Yang Mendorong Adanya Kesadaran Bergotong Royong Dalam Masyarakat Indonesia


e.Bakteri koliform


34.Adanya zooplankton dengan jumlah banyak internal satu perairan ialah indikasi bahwa….


a.Perairan tersebut bersih


b.Perairan tersebut tercemar ferum berat


c.Perairan tersebut tercemar tinja/ kotoran dabat dan manusia


d.Perairan tersebut mengalami polusi termal


e.Perairan tersebut berbahaya bagi kesehatan


35.Seorang petatar berbuat pengamatan terhadap lumut kerak di satu wilayah lakukan mengetahui tingkat polusi distrik tersebut. Kulat kerak yang berhasil ia temukan yaitu sebagai halnya gambar berikut .
Bersendikan hasil pengamatan siswa tersebut, bisa diperkirakan tingkat polusi wilayah yang ia amati yakni….


a.Terbatas


b.Sedang


c.Tinggi


d.Bukan suka-suka polusi


e.Sangat tinggi

Essay


1.Apa yang dimaksud dengan limbah


2.Apa perbedaan antara limbah organic dan anorganik


3.Jelaskan tipe-tipe limbah bersendikan sumbernya


4.Jelaskan pengklasifikasian limbah padat


5.Sebutkan macam limbah gas yang terdapat di udara dan jelaskan sifat masing-masing gas tersebut


6.Jelaskan kategorisasi limbah cairan


7.Jelaskan nan dimaksud limbah B3 dan sebutkan macamnya


8.Sebutkan transendental campuran nan dapat digolongkan kedalam limbah berkepribadian kritis


9.Jelaskan yang dimaksud dengan limbah beracun. Berikan contohnya


10.Sebutkan limbah rumah tangga nan kalian hasilkan bermula aktivitas sehari –hari yang dapat digolongkan dalam limbah B3


11.Apa nan dimaksud dengan kontaminasi


12.Diversifikasi polusi apa saja yang terserah disekitarmu


13.Kok knalpot kendaraan bermotor dan cerobong pabrik punya andil osean dalam polusi udara? Jelaskan jawabanmu


14.Polutan apa saja yang umumnya dihasilkan oleh mileu industry yang dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi atau pengotoran


15.Jelaskan perbedaan antara pengotoran air yang refleks dengan yang tidak serampak


16.Sebutkan perigi-mata air polutan air berupa bulan-bulanan kimia organic yang umumnya ada di lingkungan kerja


17.Apa yang dimaksud dengan polusi kapling


18.Jelaskan mengenai sumbr pengotoran tanah


19.Jelaskan pertalian antara polusi tanah, air dan udara


20.Jelaskan adapun indikator polusi udara dan polusi tanah

Pembakaran Bahan Bakar Merupakan Penyumbang Terbesar Gas

Source: https://sineftergates.blogspot.com/2013/01/latihan-soal-ipa-kelas-xi.html