Soal Alquran Hadits Kelas 4 Semester 1 Dan Kunci Jawaban

By | 11 Agustus 2022

Soal Alquran Hadits Kelas 4 Semester 1 Dan Kunci Jawaban.

Hallo Adik-adik petatar Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau nan sederajat, sekejap juga kalian akan menghadapi Penilaian Paruh Semester (PTS – UTS) atau Ulangan Paruh Semester Ganjil Tahun Latihan ini. Bakal membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UTS atau Ulangan Tengah Semeter 1 Masa Tutorial ini berikut Saya bagikan secara percumaSoal PTS/UTS


Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah


Semester Ganjil Kurikulum 2013Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013Berikut ini adalah cuplikan Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Inferior 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013 ini:

………………………………………………………………………………………………………..
I.


Berilah tanda silang (x) pada aksara a,b ataupun c pada jawaban yang tepat!

1.

Surat An-Nasr mempunyai arti ….

a.

uluran tanganb. pendampinganc. pendustaand. kemujaraban

2.

Tindasan Al-Nasr tergolong salinan …

a.

makiyahb. madaniyahc. arabiyahd. Indonesia

3.

Suart An-Nasr ialah pertinggal yang ke ….

a. 110b. 111c. 112d. 113

4.

Peristiwa nan berkenaan dengan turunnya surat ….

a. perang badarb. perang kondaqc. fatkhu mekkahd. Isra’-mikraj

5.

Lafal


اَفْوَاجًاۙ


kerumahtanggaan surat An-Nasr mempunyai arti …

a. telah datangb. berbondong-bondong
c. tolong-menolongd. dengan memuji

6.

Lafal


فَسَبِّحْ

 dalam pertinggal an-nasr terdapat puas ayat ….

a. 1b. 2c. 3d. 4

7.

Surat An-Nasr ayat ke 3 di awali dengan ….


a.
اِذَاجَاۤءَ


b.وَرَاَيْتَ


النَّاسَ


c.تَوَّابًا


d.فَسَبِّحْ
a.
اِنَّاb.فَصَلِّ


c.الْاَبْتَرُ


d.لْكَوْثَرَۗ9.

Lafal


وَاسْتَغْفِرْهُۗ


pada tembusan Al-Kautsar mempunyai arti …

a. maka hajilahb. maka puasalahc. maka dzikirlahd. maka berqurbanlah

10.

Surat Al-Kautsar tergolong surat ….

a. makiyahb. madaniyahc. arabiyahd. indonesia

11.

Nama Al- Kautsar diambil dari merek sebuah ….

a.

bukitb. ardic. lautd. telaga

12.

Segel Al-Kautsar di ambil dari ayat ….

a.

1b. 2c. 3d. 4

13.

Inskripsi Al-Kautsar di turunkan kepada Nabi Muhammad, berkenaan dengan ejekan semenjak kaum kufur qurays sepeninggal anak sira yang bernama ….

a.

Aisyahb. Qosimc. Abdullahd. Ummar

14.

Nama Al-Adiyat di cabut berpokok ayat ke ….

a.

4b. 3c. 2d. 1

15.

Surat Al-Adiyat memiliki arti ….

a.

sapib. manusiac. uluran tangan sang penciptad. kuda perang

16.

Lafal


لَكَنُوْدٌ


dalam sahifah Al-Adiyat memiliki arti ….

a.

lalu ingkarb. manusiac. pada tahun itud. kebaikan

17.

Isi kandungan bersumber surat Al-Adiyat yakni mengingatkan sosok bahwa hidup itu harus penuh dengan ….

a.

kesibukanb. semanagatc. syak wasangkad. kedamaian

18.

Semua nikmat nan di berikan kepda manusia datangnya dari Sang pencipta, tugas kita selaku khalayak ciptaan-Nya adalah …nikmatNya

a.

mensyukurinyab. mengkufurinyac. membiarkannyad. mendustakannya

a. d
ermawanb. patarc. congkakd. bakhil

20.

Lawan dari kata terima kasih adalah …

a.

sokb. murah hatic. kufurd. ingkar

II.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang moralistis!


1.

Di dunia ini penyelamat umat manusia yang hakiki yaitu ….

2.

Fathu mekkah memeiliki manfaat ….

3.

Siapa panglima perang umat islam detik p
e
ristiwa fatku mekkah ….

4.

Almalik berjanji kerumahtanggaan manuskrip An-Nasr akan menolong cucu adam-basyar yang … sedap
N
ya
.


5.

Perintah untuk melaksanakan sholat dan ber qurban terwalak pada surat ….

6.

Salah suatu tindasan yang mengambil nama dari sebuah telaga di surga adalah surat ….

7.

Lafal


صُبْحًاۙ


dalam surat Al-Adiyat berarti ….

8.

Piagam Al-Adiyat di turunkan setelah surat ….

9.

Intern sertifikat Al-Adiyat terdapat keseleo suatu ancaman

A
llah bagi sosok nan … atas nikmat Allah.

10.

Lafal


لَشَهِيْدٌۚ

terdapat lega surat Al-Adiyat ayat ke ….
III.

Jawablah tanya berikut ini dengan uraian yang tepat!


1.

Sebutkan 3 perut isi dari kopi An-Nasr!

2.

Tulislah ayat ke 2 dar pertinggal Al –Kautsar!

3.


جَمْعًاۙفَوَسَطْنَ بِهِ

artikan ayat tersebut!

4.

Sebutkan isi kandungan dari piagam Al-Kautsar!

5.

Segala apa yang diapat di ambil dari piagam Al-Adiyat?

……………………………………………………………………………………………


Download Pertanyaan PTS/UTS Qur’an Hadits Inferior 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013

Baca juga:   Did the Fisherman Like Asking the Fish for Wishes

DemikianLatihan Pertanyaan PTS/UTS Qur’an Hadits Inferior 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013.Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download ini bisa membantu. Selamat mengikuti PTS- UTS alias Ulangan Perdua Semester Ganjil  bagi pesuluh Kelas Papan bawah 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Gasal. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Artikel Menjujut Lainnya

Soal Alquran Hadits Kelas 4 Semester 1 Dan Kunci Jawaban

Source: https://www.mariyadi.com/2019/10/soal-ptsuts-quran-hadits-kelas-4.html