Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

By | 11 Agustus 2022

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Dan Kunci Jawaban.

Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/Kwetiau Semester 2 dan Kunci Jawaban – Selamat datang adik-adik diblog ini, pada kesempatan kali ini admin ingin bagikan link download contoh Cak bertanya Latihan Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Mid Semester untuk mata pelajaran Bahasa Jawa bagi adik-adik Kelas 5 Sekolah Asal Semester 2 Genap pada Kurikulum 2013 / K13 tahun 2021/2022 dan dilengkapi dengan Kunci Jawaban.

Untuk link download Pertanyaan UTS Bahasa Jawa Inferior 5 SD kami berikan diakhir postingan ini yang bercelup biru. File yang dibagikan internal bentuk .doc atau .docx sehingga mudah sekali kiai ataupun ibu guru serta adik adik intern mengeditnya dengan bantuan sebuah software yang ada di komputer atau laptop yakni Microsoft Word cuma.

Sebelum membujur file Pertanyaan UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 Genap Kurikulum 2013 Tahun Les 2020/2021 dan Kunci Jawaban mesti mencerna sebagian isinya perumpamaan berikut:

Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas bawah 5 SD/Laksa Semester 2 dan Kunci Jawaban

Manifesto Soal Bahasa Jawa Inferior 5 Semester 2

Soal Pilihan Ganda  : 35 Cak bertanya
Tanya Isian Singkat    : 10 Soal
Pertanyaan Uraian              : 5 Cak bertanya

Isi dari sebagian pertanyaan tersebut seperti di bawah ini :

1. Kang kalebu tembang macapat yaiku ….

a. Bengawan Khusus
b. Ilir-ilir
c. Jaranan
d. Pangkur

2. Tembang macapat nduweni teges maca papat-papat, yaiku macane saben patang ….

a. gatra
b. wanda
c. lagu
d. pada

3. Tembang macapat kaiket ing wewaton. Ing ngisor iki wewaton tembang macapat, kajaba ….

a. guru gatra
b. guru wanda
c. guru lagu
d. suhu wilangan

Baca juga:   Lukisan Hubungan Manusia Dengan Dirinya Sendiri

4. Cacahing wanda saben sagatra diarani ….

a. guru gatra
b. suhu wanda
c. temperatur lagu
d. guru wilangan

Gatekna tembang Pangkur ing ngisor iki! Kanggo soal nomer 5 – 13!

Pangkur

Mingkar-mingkuring kezaliman
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ilmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji

5. Tembang Pangkur cocok kanggo ngandharake pitutur luhur ngenani ….

a. kahanan perang
b. geguyonan
c. kahanan apa wae
d. asmara

6. Sajak Pangkur ing ndhuwur ana … pada.

a. siji
b. loro
c. telu
d. papat

7. Tembang Pangkur sapada ana … gatra

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

8. Master wilangan lan guru lagu tembang pacul yaiku ….

a. 8i, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
b. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
c. 8u, 11u, 8a, 7a, 12u, 8a, 8i
d. 8u, 11i, 8a, 7a, 12u, 8a, 8i

9. Mingkar mingkuring angkara.

Tembung ketidakadilan tegese ….

a. nafsu ala
b. tumindak becik
c. geguyonan
d. gawe bubrah

10. Tembang cangkul nduweni watak ….

a. seneng
b. sregep
c. sereng
d. meneng

Untuk melihat soal yang lebih pola dapat klik link di bawah ini :

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/Bihun Semester 2 Kurikulum 2013 dan Pokok Jawaban

Sedangkan cak bagi download tanya UTS/PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 K13 dan Daya Jawaban dapat KLIK link berikut ini :

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester Genap

Resep Jawaban UTS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester Genap

Pencarian Terkait :

kunci jawaban bahasa jawa papan bawah 5
cak bertanya uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 musim 2021
soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13 tahun 2020
soal online bahasa jawa kelas 5
soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 tahun 2020
cak bertanya uts bahasa jawa inferior 5 semester 2 K13
cak bertanya uts bahasa jawa papan bawah 5 semester 2 kurikulum 2013
soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 1 kurikulum 2013
soal uts bahasa jawa kelas 5 semester 2 tahun 2018
tanya uts bahasa jawa kelas 5 semester 1
contoh soal uts bahasa jawa inferior 5 semester 1
cermin cak bertanya uts bahasa jawa papan bawah 5 sd semester 1
download soal uts bahasa jawa kelas bawah 5 semester 1 k13
download pertanyaan uts bahasa jawa kelas 5 semester 2

Baca juga:   Tentukan Kpk Dari Faktorisasi Prima Dua Bilangan Berikut

Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Dan Kunci Jawaban

Source: https://www.sekodas.com/2021/07/unduh-soal-uts-bahasa-jawa-kelas-5-sd-semester-2.html